Čo Vám vieme ešte ponúknuť ?

TRI STROMY s.r.o.

REALIZÁCIA A DODÁVKA MATERIÁLU V OBLASTI INŽINIERSKYCH SIETÍ, KÚRENIA, ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE, ZDRAVOTECHNIKY A TIEŽ OBKLADOV A DLAŽIEB.

www.tristromy.sk

tristromy.interier@gmail.com

tel.: 0905 441 419Prvá strechárska, s.r.o.


SME SLOVENSKÁ STRECHÁRSKA FIRMA S TRADÍCIU KVALITY A MODERNÝM ZMÝŠLANÍM. REALIZUJEME VŠETKY DRUHY ŠIKMÝCH a PLOCHÝCH STRIECH.... 

www.prvastrecharska.sk

info@prvastrecharska.sk 

tel.: 0902 263 451