KEĎ VAŠA DIERA JE "OUT" MY SME "IN"

Cenník ponuky vŕtania otvorov - zdravotechnika, ÚK, plyn, voda, klimatizácia, centrálne vysávače, vzduchotechnika a iné... ↓↓↓

Cenník vŕtania otvorov do železobetónu

        Uvedené ceny su bez DPH / 1 cm hĺbky


       Vŕtanie otvoru ø 32 - 52     0,76€  vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 62 - 72     0,85€  vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 82- 102    1,05€  vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 112-125    1,25€  vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 132-152    1,40€ vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 162-182    1,60€ vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 200-225   1,90€ vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 250           2,25€ vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Vŕtanie otvoru ø 300           2,80€ vŕtanie tehla, pórobetón -15%

      Ostatné vŕtané priemery naceníme individuálne...

       Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy! 

PRÍPADNÉ SERVISNÉ PRÍPLATKY ( ZÁLEŽÍ OD TYPU PRIESTORU, KDE SA NACHÁDZAJÚ VRTY - info. telefonicky )

 1.  Príplatok 15% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
 2.  Príplatok 20% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 40 cm.
 3.  Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra. 
 4.  Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m + cena prípadného prenájmu plošiny.
 5.  Príplatok 20% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody.
 6.  Kotva 1,20 €/1 kus 
 7.  Prestojné a pomocné práce 12,- €/1 hod 
 8.  Dopravné náklady 0,39 €/1 km
 9. Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.
 10. Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.  
 11. Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10,- EUR na 1 cm² plochy rezu
 12. Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 eur /1 deň
 13. Minimálna fakturovaná cena je 80 eur + dopravné náklady


STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ + ENERGIE

Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezplatný prívod elektriny 220V/380V a prívodu vody do 20m od vrtu. Naznačenie otvorov, ideálne vodou nezmývateľnou farbou. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad sa stáva majetkom objednávateľa. Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu a blízkeho okolia. Dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by mohli nastať pri vykonaní objednaných prác. Za škody spôsobené prácami (napríklad poškodenie inštalácií, rozvodov inžinierskych sietí, statiky konštrukcie a podobne) zodpovedá objednávateľ v plnej miere. 

Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie a za škody spôsobené výplachovou vodou pri vŕtaní 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH