Jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne,

murive všetkého druhu (pórobetón, tehla...),

prírodný kameň, asfalt a potery .

Suché, alebo mokré vŕtanie, ručne vedené,

alebo s vŕtacím stojanom.